Ochrana okapů proti zamrzánítermoKABEL

Topné kabely, topné rohože a regulace

 

 

Tání a opětovné zamrznutí ledu může poškodit střechy a okapy. Při tvorbě rampouchů hrozí pád ze střechy, který může způsobit poranění a škody na majetku. Topný systém na rozpouštění sněhu a ledu udržuje proudění vody v okapech a okapních rourách a tím tato nebezpečí minimalizuje.

Použití:

Topný kabel uniKABEL se klade většinou dvojitě do okapu i svodu. Hodnota instalovaného výkonu je uvedena v následující tabulce. Nejúspornější regulace je pomocí regulátoru s kombinovaným čidlem teplota + vlhkost.

 

část střechy studená střecha teplá střecha
 úžlabí/povrch střechy 
 mezistřešní žlaby
150-250 W/m2 150-250 W/m2
 svody/žlaby 30-40 W/m 40-50 W/m

 "studená střecha" = dostatečně zaizolovaná 
- instalovaný výkon může být nižší, neboť k odtávání dochází většinou vlivem slunce a při teplotách až okolo 0 °C
 "teplá střecha" = nedostatečně zaizolovaná 
- dochází k odtávání sněhu i při nižších teplotách, proto je nutno navrhovat vyšší instalovaný výkon


Komfortní regulace:

Regulace (Tekmar 1773) příjmá informace o teplotě a vlhkosti na čidle (Tekmar 3354) umístěném v kritických místech střešních okapů. Možnost nastavení vlhkosti, horní a dolní meze teploty, minimální doby odtávání. 

čidlo Tekmar 3352       regulace Tekmar 1773          


vyhřívání okapůBlokové schéma regulace:

 vyhřívání okapů

Ochrana venkovních ploch proti namrzání

Ochrana venkovních ploch (chodníky, schody, terasy, cesty, nájezdy) proti sněhu a náledí.

Sníh a led zhoršují možnost pohybu na příjezdové cestě, chodníku, schodišti, a jiných místech kde hrozí náledí. To vede k poškození vozidel, zranění osob a jinému nebezpečí. Ochranou venkovních ploch proti zamrzání tomu můžem zamezit.


vyhřívání nájezdů

 

Instalovaný výkon:

je závislý na skladbě vyhřívané plochy, hloubce uložení topných kabelů a na způsobu jakým bude plocha ochlazována, místních podmínkách (možnost zavátí sněhem, oslunění) i na požadavku rychlosti odtávání. V našich klimatických podmínkách se dostatečný instalovaný výkon pohybuje mezi 250 až 350 W/m2. V případě ploch ochlazovaných shora i zdola by výkon neměl klesnout pod 300 W/m2. V přehledu vzorových skladeb jsou zpracovány nejběžnější aplikace včetně odpovídajícího měrného výkonu.


skladba beton

Povrchová krytina beton: výkon 260 až 300 W/m2

- topné kabely ve dvouvrstvé betonové desce (cca 10 cm)

- šterkový podsyp

 

 

 

dlazba

  Povrchová krytina keramická dlažba: výkon 250 až 300 W/m2

- keramická dlažba přilepená flexibilním lepidlem

- topné kabely v betonové desce (cca 6 cm)

- štěrkový podsyp

 

  

zamkovka

Povrchová krytina zámková dlažba: výkon 280 až 320 W/m2

- zámková dlažba v pískovém loži

- topné kabely v betonové desce 6 cm

- štěrkový podsypTopné kabely se upevňují buď pomocí upevňovacího pásku fixKABEL (s krokem upevnění 25 nebo 30 mm) nebo na betonářskou síť. Ukládají se do vrstvy betonu nebo do pískového lože. Kabely je nutno umístit co nejblíže povrchu a pokud možno izolovat od pokladu. Maximální rozteč smyček je 10 cm.


Komfortní regulace:

Regulace (Tekmar 1773) příjmá informace o teplotě a vlhkosti na čidle (Tekmar 3352) umístěném v kritických místech venkovní plochy. Možnost nastavení vlhkosti, horní a dolní meze teploty, minimální doby odtávání. Topný prvek uložený pod libovolným povrchem reaguje ihned a zabraňuje tvoření ledu a sněhové vrstvy na příjezdových cestách, rampách a chodnících. Systém zvládá i dlouhotrvající sněžení a venkovní plocha je bez sněhu a náledí. 

                  

čidlo Tekmar 3352     regulace Tekmar 1773             
Fotogalerie