Dovolujeme si Vás pozvat k nezávislé schůzce nad řešením Vašeho systému vytápění

na výstavě Moderní vytápění Praha.