Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace 2018

Pro výměnu stávajících neekologických kotlů na pevná paliva můžete využít kotlíkové dotace. Ministerstvo životního prostředí uvolnilo pro první tzv. kotlíkovou výzvu 3 miliardy korun, přičemž maximální uznatelné náklady pro výměnu zastaralého kotle jsou 150 tisíc korun.

Tepelná čerpadla patří mezi nejvýše podporované zdroje, na které získáte dotaci až 85 % z uznatelných nákladů, tedy přibližně 127 tisíc korun.

Stáhněte si prospekt „Kotlíková dotace na úsporné tepelné čerpadlo“ včetně ukázky nákladů a návratnosti

 

Výše podpory Odpovídající částka Typ nového zdroje
70 % 105 000 Kč Kotel výhradně na uhlí
75 % 112 500 Kč Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel
80 % 120 000 Kč Tepelná čerpadla a kotle výhradně na biomasu

+5 % navíc (7500 Kč) pro všechny oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (podívejte se na seznam měst).

 

Hlavní podmínky

 • Kotlíkové dotace se vztahují pouze na rodinné domy.
 • Stávající dům musí být vytápěn převážně kotlem na pevná paliva, případně dvěma zdroji, z nich jeden naplňuje podmínky pro získání dotace (tj. starším kotlem na pevná paliva + např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj.).
 • Není podporována výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva..

Kdy a kde mohu o dotaci zažádat?

O dotace žádáte na krajském úřadě poté, co vyhlásí výzvy pro občany.

Jaké podmínky platí pro tepelná čerpadla?

Následujícím kritériím pro kotlíkové dotace vyhovuje kompletní sortiment tepelných čerpadel alpha innotec.

 • Tepelná čerpadla musí být instalována pouze instalatérem s patřičnou profesní kvalifikací (seznam našich partnerů).
 • Tepelná čerpadla i jiné zdroje musí splňovat směrnici o ekodesignu.
 • Elektrická tepelná čerpadla mají předepsané minimální účinnosti dle normy ČSN EN 14 511 (viz následující tabulka).
Technologie tepelného čerpadla Teplotní charakteristika Minimální topný faktor (ČSN EN 14 511)
země/voda B0/W35 4,3
vzduch/voda A2/W35 3,1
voda/voda W10/W35

5,1

Seznam zapsaných tepelných čerpadel alpha innotec

 

Tepelné čerpadlo LWD - ideální pro rodinné domy

Jaké solární systémy jsou podporovány?

Ve spojitosti s instalací nového zdroje tepla můžete v rámci kotlíkových dotací instalovat nejen tepelná čerpadla, ale také solárně-termické soustavy pro přitápění nebo přípravu TUV.

Následujícím kritériím pro kotlíkové dotace vyhovuje sortiment solárních kolektorů Roth.

 • Solárně-termická soustava musí být instalována pouze instalatérem s patřičnou profesní kvalifikací (seznam našich partnerů).
 • Solárně-termická soustava musí disponovat protokolem o zkouškách provedených podle normy ISO 9806.
 • Musí splňovat minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č.441/2012 Sb.
 • Musí splňovat minimální měrný využitelný zisk qss,u = 350 (kWh.m-2.rok-1).

Co vše lze hradit z kotlíkové dotace?

 • Zdroj včetně nákladů na jeho instalaci (např. tepelné čerpadlo)
 • Nová otopná soustava
 • Rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • Finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
 • Služby energetického specialisty
 • Projektová dokumentace

Přehled dokumentů, které je potřeba doložit

Kromě dále uvedených podkladů mohou být nutné ještě další přílohy definované příslušným krajem.

 • Žádost o poskytnutí dotace (budou k dispozici na krajských úřadech).
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném palivu či palivech.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy je vlastník nemovitosti odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází

 

Uvažujete o výměně kotle za tepelné čerpadlo?

V případě zájmu o dotaci na tepelné čerpadlo nás kontaktujte, rádi se Vám budeme věnovat.

Detailní informace ke kotlíkovým dotacím naleznete například v článku na TZB-info, nebo v oficiálních podmínkách pro fyzické osoby.

download icoSoubory ke stažení

Chcete získat informace ke kotlíkovým dotacím od našeho specialisty? Zanechte nám zde svůj kontakt a my se Vám ozveme.


Jméno:
E-mail:
Telefon: (chcete-li být kontaktováni telefonicky)
Region:
Vaše sdělení:
Zadejte aktuální rok: