WZS 61H/K výkon 6,0 kW, COP 4,6 (B0W35 dle EN 14 511)

Vyberte variantu:
Produkt není v nabídce

 

Tepelná čerpadla pro maximální teplotu topné vody do + 65 °C a minimální teplotu v zemním kolektoru do - 5 °C.
Jsou vybavena všemi pojistnými orgány a plněna bezchlorovým chladivem (R407C). Součástí přístroje je regulátor tepelného čerpadla a topení LUXTRONIK 2.0.
Napájecí napětí/ frekvence: 3PE ~400 V / 50 Hz. Funkce: ohřev vody a vytápění.

Pro rychlou instalaci jsou již z výroby vestavěny následující komponenty:
• cca 200 l zásobník na teplou vodu s aktivní anodovou ochranou
• oběhové čerpadlo pro okruh topení a TUV
• přepínací ventil pro ohřev TUV
• přepouštěcí ventil
• topné těleso 6 kW pro natápění mazaniny a pro podporu ohřevu TUV v monoenergetickém provozu
• pojišťovací ventil, odvzdušňovací ventil, manometr pro okruh topení
• oběhové čerpadlo pro okruh zemního kolektoru
• tepelný výměník a směšovací ventil pro provoz chlazení
• hlídání proti zamrznutí

Součástí dodávky
• připojovací kombinace pro solankový okruh, která obsahuje: rychloodvzdušňovací ventil, manometr, pojistný ventil, kulová kohout a expanzní nádobu (12 l)
• expanzní nádoba pro topný okruh (25 l)
• připojení pro pružné oddělení topného okruhu a okruhu solanky
• kulový uzavírací ventil pro topný okruh
• venkovní čidlo
• chladící okruh je vestavěn do chladícího modulu a lze ho transportovat odděleně, bez chladícího modulu je možné transportovat tepelné čerpadlo i v ležící poloze.
• teplota TUV > 50 °C.
• připojení zemního kolektoru volitelně vpravo nebo vlevo.

POZOR! Při projektování topného okruhu a okruhu zemního kolektoru respektujte technické parametry oběhových čerpadel!

WZS 61H/K: strana topení při 700 l/h nominálního průtoku a cca 7 K rozdílu teplot             0,52 bar
                    strana zdroje tepla při 1100 l/h nominálního průtoku a cca 4 K rozdílu teplot   0,44 bar

 

Tepelná centrála země/voda

Typ

Označení

Obj.

číslo

Tepelný výkon
při B0/W35 

(kW)

Topný faktor
A2/W35

(-)

Výstupní teplota
topné vody

až do (°C)

Hmotnost

(kg)

WZS 61H/K 100 555-01 6,0 4,6 65 307
Všechny údaje podle EN 14511