SWC 60H výkon 5,7 kW, COP 4,4 (B0/W35 dle EN 14 511)

Vyberte variantu:
Produkt není v nabídce

Tepelná čerpadla pro maximální teplotu topné vody do + 55 °C nebo H-řada do + 65 °C a minimální teplotu v zemním kolektoru do - 5 °C.
Jsou vybavena všemi pojistnými orgány a plněna bezchlorovým chladivem (R407C).Součástí přístroje je regulátor tepelného čerpadla a topení LUXTRONIK 2.0 a od SWC 100H elektronický spouštěč chodu pro omezení rozběhového proudu. Napájecí napětí/ frekvence: 3PE ~400 V / 50 Hz.

Pro rychlou instalaci jsou již z výroby vestavěny následující komponenty:
• oběhové čerpadlo pro topení a ohřev TUV
• odvzdušňovací a přepouštěcí ventil pro okruh topení
• elektrické topné těleso (6 kW při SWC 60H - 120H, 9 kW při SWC 140H - 170H) pro podporu natápění betonové mazaniny
• oběhové čerpadlo pro okruh zemního kolektoru
• expanzní nádoba pro okruh zemního kolektoru (SWC 60H až SWC 120H 12 l; 0,5 bar , SWC 140H a SWC 170H 18 l; 0,5 bar , SWC 230 a SWC 330 24 l; 0,5 bar )
• kulový uzávěr pro solankový okruh
• pojišťovací skupina pro solankový okruh a pro okruh topení

Součástí dodávky
• expanzní nádoba pro topný okruh (SWC 60H až SWC 120H 25 l; 1,5 bar, SWC 140H a SWC 170H 35 l; 1,5 bar, SWC 230 a SWC 330 50 l; 1,5 bar)
• kulový uzavírací ventil pro topný okruh
• připojení pro pružné oddělení topného okruhu a okruhu solanky
• venkovní čidlo

POZOR! Při projektování topného okruhu a okruhu zemního kolektoru respektujte technické parametry oběhových čerpadel!

SWC 60H: strana topení při 700 l/h nominálního průtoku a cca 7 K rozdílu teplot             0,46 bar
                 strana zdroje tepla při 1100 l/h nominálního průtoku a cca 4 K rozdílu teplot   0,52 bar

Tepelná centrála země/voda

Typ

Označení

Obj.

číslo

Tepelný výkon
při B0/W35 

(kW)

Topný faktor
B0/W35

(-)

Výstupní teplota
topné vody

až do (°C)

Hmotnost

(kg)

SWC 60H 100 380-01 5,7 4,4 65 200
Všechny údaje podle EN 14511