WWC 100H/X

Vyberte variantu:
Vaše cena: 217 900 Kč bez DPH
Běžná cena: 217 900 Kč bez DPH
Obj. kód: 10048141
ks

Kompaktní tepelné čerpadlo voda/voda pro vnitřní instalaci s vestavěným regulátorem a hydraulikou.

Se speciálním mezivýměníkem pro spodní vodu.

Pro maximální teplotu topné vody do + 60 °C nebo H-řada do + 65 °C.

Není vyžadována chemická analýza vody zaměřená na přítomnost korozivních látek. V zásadě musí být kvalita spodní vody pouze přezkoušena odbornou studnařskou firmou. Směrné hodnoty jsou uvedeny v našich technických návodech a projekční příručce. Přímé připojení tepelného čerpadla na zdroj povrchové vody, odpadní vody nebo směsí vody s louhy, zbytky chloru i průmyslovou a živnostenskou odpadní vodou není dovoleno.

Tepelná čerpadla jsou vhodná pro minimální teplotu spodní vody do +7 °C při 3 K rozdílu teplot. Jsou vybavena všemi pojistnými orgány a plněna bezchlorovým chladivem (R407C). Ve všech výrobcích je na straně zdroje tepla vestavěno proudové relé pro ochranu studnového čerpadla (respektujte rozsah nastavení), sítko na nečistoty a hlídač průtoku. Součástí přístroje je regulátor tepelného čerpadla a topení LUXTRONIK 2.0 a elektronický spouštěč chodu pro omezení rozběhového proudu (od WWC 130H/X).

Napájecí napětí/frekvence: 3PE ~400 V / 50 Hz.

Pro rychlou instalaci jsou již z výroby vestavěny následující komponenty:

 • úsporné oběhové čerpadlo pro topení a ohřev TV
 • odvzdušňovací a přepouštěcí ventil pro okruh topení
 • elektrické topné těleso (6 kW při WWC 100H/X až WWC 130H/K, 9 kW při WWC 160H/X až WWC 220H/X) pro podporu natápění betonové mazaniny
 • hlídač průtoku
 • nadproudové jistící relé pro elektrické odjištění studnového čerpadla (respektujte rozsah nastavení)
 • pojistná skupina pro topný okruh

Součástí dodávky

 • expanzní nádoba pro topný okruh (WWC 100H/X až WWC 130H/X 25 l; 1,5 bar, WWC 160H/X a WWC 190H/X 35 l; 1,5 bar, WWC 220H/X WWC 280X 50 l; 1,5 bar a WWC 440X 80 l; 1,5 bar)
 • kulový uzavírací ventil pro topný okruh
 • připojení pro pružné oddělení topného okruhu
 • připojení pro pružné oddělení zdroje tepla
 • sítko na nečistoty
 • venkovní čidlo

V případě pasivního chlazení pomocí spodní vody je nutné zvláštní příslušenství a tepelná čerpadla voda/voda je pak nutné nahradit tepelnými čerpadly země/voda s chlazením.

POZOR! Při projektování topného okruhu a systému vytápění respektujte technické parametry dodávaných oběhových čerpadel!

WWC 100H/X: strana topení při 1350 l/h nominálního průtoku a cca 7 K rozdílu teplot 0,34 bar

Technická data pro tepelné čerpadlo WWC 100H/X
Typ Označení Obj. číslo Tepelný výkon při
W10/W35
Topný faktor při
W10/W35
Nastavovací rozsah pro studnové čerpadlo 1)
[A]
Hmotnost
[kg]
WWC 100H/X 10048141 11,0 5,6 1,0–1,6 213
Všechny údaje podle EN 14511. 1) V případě, že je proud mimo rozsah nastavení, je nutné dodat motorovou ochranu s příslušnou charakteristikou.

 

Třídy energetické účinnosti
Typ
Označení
Obj. číslo Ohřívač pro vytápění Ohřívač pro vytápění V kombinaci
s regulátorem
WWC 100H/X 10048141 A++ 35°C A++ 55°C A+++ 55°C